Zdravlje kostiju

Glavni mineral koji čini koste čvrstim i jakim je kalcijum. Sadržaj kalcijuma u kostima i gustina kostiju postepeno se povećavaju do 30 godine života, kada dostižu svoj maksimum. Nakon toga mineralna gustina postepeno opada i neophodno je obezbjediti dovoljno nutrijenata kako bi se jačina koštanog sistema održala i u zrelom dobu.

Osteoporoza

Osteoporoza je poremećaj gubitka koštane mase. Karakterišu je smanjena gustina koštanog tkiva, poremećena struktura kostiju, izmijenjene vrste i količine proteina u kostima. Osteoporoza dovodi do povećanog rizika od prijeloma kostiju i to najčešće kuka i kičmenih pršljenova, ili neke druge kosti koja trpi veliko opterećenje.

Osteoporoza se smatra „tihom bolešću“ jer nema primjetnih simptoma sve dok se ne javi prijelom kostiju.

Sa osteoporozom se najčešće suočava populacija trećeg životnog doba, odnosno starije osobe. Iako se češće javlja kod žena, naročito u menopauzi, osteoporoza pogađa i muškarce i to one preko 50 godina.

Najvećem riziku su izložene žene, naročito one sa niskom tjelesnom težinom. U grupu visokorizičnih spadaju i pušači, osobe koje pretjerano koriste alkohol, osobe sa istorijom prijeloma, i nekim bolestima, uključujući reumatoidni artritis, hipertiroidizam, dijabetes i bolesti paratiroidne žlijezde.

Najnovija istraživanja su u potpunosti rasvijetlila mehanizam izgradnje kostiju: protein zadužen za ugradnju kalcijuma u kost, tzv. osteokalcin, je taj koji otključava kosti za ulazak kalcijuma. Međutim, nakon sinteze, osteokalcin je neaktivan i tek u prisustvu vitamina K2 je aktivan i može vršiti svoju funkciju. Drugim riječima, bez vitamina K2 kalcijum ostaje nedostupan našim kostima iako smo ga unijeli dovoljno.

Brojna klinička ispitivanja su to i potvrdila: vitamin K2 u potpunosti spriječava gubitak koštane mase, dok u nekim slučajevima čak i povećava koštanu masu kod osoba s osteoporozom. Prikupljeni dokazi iz sedam japanskih ispitivanja pokazuju da suplementacija vitaminom K2 dovodi do smanjenja prijeloma kičmenih pršljenova od 60 procenata, kao i smanjenja prijeloma kuka i drugih nevertebralnih preloma od 80 procenata. Druge studije pokazale su i da dodatak vitamina K2 omogućava efikasniju upotrebu vitamina D i smanjuje učestalost osteoporoze i do 25 procenata.

Kako starimo, resorptivna moć digestivnog trakta se smanjuje pa samim tim i resorpcija kalcijuma. Preparat K2D3 sadrži optimalne doze vitamina K2 i D3 koji poboljšavaju resorpciju kalcijuma i njegovo ugrađivanje u kost. K2D3 se stoga preporučuje kod svih stepena osteopenije i osteoporoze, a uspješno se kombinuje i sa antiresorptivnim lijekovima za osteoporozu.

Prijelomi

Do prijeloma kosti dolazi kada dejstvo spoljašnje sile prevazilazi gustinu i jačinu kostiju. Prijelomi su najčešće posljedica pritiska ili pada. Bez obzira na uzrok prijeloma, slomljena kost značajno utiče na kvalitet života, česti su bolovi, dugotrajna imobilizacija i gubitak nezavisnosti.

Prijelomi su čest problem kod osoba sa osteopenijom i osteoporozom. Osteoporotični prijelomi imaju veliku smrtnost: preko 20 posto pacijenata sa prijelomom kuka umre u prvoj godini nakon prijeloma, a većina njih se nikada potpuno ne oporavi.

Prijelomi kičmenih pršljenova su takođe česti i mogu nastati spontano ili nakon blage povrede. Ovo su takozvani kompresivni prijelomi, kada se javlja hroničan bol i deformacija kičmenog stuba. Bol se obično javlja iznenada, taj dio leđa postaje bolan na dodir, nakon čega mogu nastati problemi sa pokretljivošću, napetosti u mišićima i osjećajem u rukama. Osobe sa spontanim prijelomima pršljenova gube na visini a vremenom može doći i do stvaranja grbavosti.

Kada dođe do prijeloma kosti, aktiviraju se mehanizmi remodjelovanja i zarastanja kosti. U ovom periodu neophodno je obezbijediti dovoljne količine esencijalnih nutrijenata kako bi prijelom što brže i potpunije zarastao. Preparat K2D3 preporučuje se kod svih vrsta prijeloma gdje ubrzava zarastanje, brže vraća pacijenta svakodnevnim aktivnostima i spriječava dalje zdravstvene komplikacije.

Sekundarna osteoporoza

Osteoporoza može nastati i kao posljedica drugih oboljenja i lijekova. Ovo je takozvana sekundarna osteoporoza. Uzrok smanjene gustine kostiju mogu biti hronična bolest bubrega ili endokrine bolesti (bolesti štitne žlijezde, dijabetes), hronične zapaljenske bolesti crijeva, loše ishrane, kod gojaznih i anoreksičnih osoba.

Pacijenti koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja prinuđeni na dugotrajno mirovanje takođe imaju veliki rizik od smanjene gustine kostiju i povećavaju opasnost od prijeloma.

Mnogi lijekovi mogu imati negativan uticaj na mineralnu gustinu kostiju i dovesti do osteoporoze. Kortikosteroidi koji se koriste u terapiji različitih bolesti kao što su reumatoidni artritis, multipla skleroza, astma i druge, negativno utiču na razvoj ćelija koje izgrađuju kost. Neki lijekovi koji se koriste za liječenje epilepsije takođe dugotrajno spriječavaju pravilnu mineralizaciju kosti.

Različite hronične bolesti i primjena nekih lijekova mogu imati negativan uticaj na mineralizaciju kosti. U ovim stanjima neophodno je obezbijediti dovoljno esencijalnih nutrijenata koji će smanjiti štetne uticaje. Preparat K2D3 preporučuje se svim pacijentima koji uzimaju kortikosteroide i antiepileptike ili boluju od dijabetesa, poremećaja štitne žlijezde i poremećaja u ishrani u cilju poboljšanja mineralizacije i jačine kostiju.