Osteoporoza je jedan od vodećih problema savremenog čovjeka. Odlikuje je niska koštana masa i promjenjena mikrostruktura kosti zbog čega kosti postaju krhke i sklone prelomu.

Svaka treća žena starija od 50. godina i svaki peti muškarac su u riziku od nastanka osteoporotičnog preloma tokom ostatka života.

Dijagnostikovati osteoporozu tek nakon preloma znači da smo zakasnili, ističe prim. mr. sci. dr Vera Aksentić, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, konsultant u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“. Osteoporoza je oboljenje najčešće bez simptoma, nijema bolest, i ispoljava se klinički tek kad nastane prelom. Polako, ali sigurno krade naše kosti. Prelomi nastaju na malu traumu, često i spontano.

Koji su najčešći prelomi i komplikacije uzrokovani osteoporozom?

Najčešći su prelomi kičmenih pršljenova, donjeg dijela podlaktice, a svakako su prelomi kuka najozbiljnija komplikacija osteoporoze. Prelomi kičmenih pršljenova dovode do hroničnog bola u leđima, gubitka tjelesne visine, deformiteta i pogrbljenosti, otežanog disanja. Nakon preloma kuka smrtnost u prvoj godini je čak 20%, dok 30 % osoba ostaju s trajnim invaliditetom. Često je potreban i hirurški zahvat, oporavak je dug i neizvjestan što značajno narušava kvalitet života. Svaki prelom u zreloj dobi povećava rizik od novog preloma nekoliko puta.

Zašto su žene u većem riziku za nastanak osteoporoze?

Osteoporoza je češća kod žena i povezana je sa menopauzom, gubitkom estrogena koji štiti kosti. Veći rizik od osteoporoze imaju žene koje su ušle u menopauzu prije 45. godine, žene sitnije građe, kao i osobe koje su manje fizički aktivne. Različiti lijekovi mogu dovesti do osteoporoze (kortikosteroidi, hemoterapija, antiepileptici, antikoagulansi itd.). Nedovoljan unos kalcijuma i vitamina D je snažan faktor rizika u nastanku ove bolesti, navodi dr Aksentić.

Kako da spriječimo prelome i osteoporozu?

Najbolji način liječenja osteoporoze je prevencija koja počinje u najranijem djetinstvu kroz pravilnu ishranu i fizičku aktivnost. Kontinuirana fizička aktivnost je neophodna tokom cijelog života jer predstavlja snažan stimulans za stvaranje i održavanje koštane i mišićne mase, svakako da fizička akivnost  treba biti prilagođena i programirana individualno zavisno od životne dobi i pridruženih bolesti. Tokom života takođe je važna raznovrsna ishrana, bogata vitaminom D i kalcijem, a svakako je neophodna vitamin K2 da bi se kalcijum koji unesemo hranom pravilno iskoristio i ugradio u kosti. Kalcijum koji unosimo ishranom kostima daje čvrstinu, ali samo ukoliko u organizmu ima dovoljno vitamina K2 i D3. U nedostatku ovih vitamina kalcijum se ne ugrađuje u kosti, već se taloži u mekim tkivima kao što su hrskavica zglobova, krvni sudovi, bubrezi i ostala meka tkiva. Posljedice su dvostruke: kosti postaju porozne i lakše se lome, a zglobovi postaju bolni i skloni propadanju.

Preporučujem preparat Herbiko® K2D3® zbog jedinstvene formulacije. Sadrži superiornu formu vitamina K2 sa najvećom bioraspoloživošću i najdužim dejstvom. Povećavajući mineralnu gustinu kostiju, preparat Herbiko® K2D3® pomaže u spriječavanju nastanka osteoporoze. Prelomi u zrelim godinama često označavaju početak nepovratnog opadanja kvaliteta života, zato reagujte na vrijeme, ističe na kraju dr Aksentić.